Behandeling Voor Een Prostaatverkleining

Orgaan- en functiesparend

Focale therapie voor een Prostaatverkleining met de TULSA-PRO

De wereldwijd 1e behandeling van de prostaat met de TULSA-PRP werd in de ALTA Kliniek uitgevoerd.

Het is ons doel met deze behandeling de klachten van een Prostaatvergroting te verhelpen en de Prostaat als Orgaan te behouden. Daarbij moeten de functies van de prostaat intact blijven, zoals een natuurlijke ejaculatie, mannelijke potentie en continentie.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Thermologie:

TULSA staat voor Transurethrale Ultrasone Ablatie.

Transurethrale betekent ‘door de urineleider’. Ablatie staat voor ‘wegnemen van lichaamsweefsel door verhitting’. Focale behandeling betekent dat alleen een aangeduid bereik behandeld wordt. MRI staat voor Magneet-Resonatie Tomografie, het is een apparaat dat, frame voor frame de beelden weergeeft op basis van magneetvelden en niet op basis van röntgenstralen.

Een >> Vergroting van de Prostaat ontstaat door verschillende grote en goedaardige knopen in het binnenste gebied van de prostaat. Voor het functioneren van de prostaat is de binnenste zone onbelangrijk. Terwijl bij jonge mannen deze binnenzone amper zichtbaar is groeit dit bereik bij ouder wordende mannen continu en kan deze tot klachten leiden.

Gezonde Prostaat als voorbeeld

 

 1. Binnenbereik van de prostaat
 2. Buitenbereik van de prostaat
 3. Urineleider
 4. Zaadleider
 5. Zaadblaasjes
 6. Blaas

Vergrote Prostaat

 1. Vergroot binnenbereik van de prostaat
 2. Gekrompen buitenbereik van de prostaat
 3. Urineleider
 4. Zaadleider
 5. Zaadblaasjes
 6. Blaas

Met een TULSU-PRO behandeling kan het binnenbereik van de Prostaat gericht verkleint worden en de prostaat als orgaan en zijn mannelijke functies behouden blijven

Voorbeeld voor een behandeling

 1. Vergroot binnenbereik van de prostaat
 2. Verkleint buitenbereik van de prostaat PSA-waarde: 12,3 ng/ml

Nachtelijke aandrang om te

Voorbeeld na de behandeling

 1. Verkleint binnenbereik van de prostaat
 2. Verbeterd buitenbereik van de prostaat PSA-waarde: 3,1 ng/ml

Geen nachtelijk aandrang

Voordelen voor de man met de TULSA-PRO

Een TULSA-PRO behandeling voor de verkleining van de prostaat kan in het algemeen mannen een reeks van voordelen bieden:

 • De man behoud zijn natuurlijke ejaculatie omdat de zaadleiders bij de behandeling gespaard worden.
 • De mannelijke potentie blijft aanwezig, de zenuwen van de prostaat blijven behouden.
 • De continentie blijft behouden omdat de binnenste- en buitenste sluitspieren beschermd worden.
 • De functie van de prostaat kan behouden worden omdat de behandeling tot het binnenbereik beperkt wordt en het buitenbereik met de gevoelige structuren niet beschadigd wordt.
 • De urineleider kan onbeschadigd blijven door de toepassing van de behandelsonde met een geïntegreerd koelsysteem, deze koelt continu de wand van de urineleider.
 • Bijzonder grote prostaatvolumes kunnen met deze therapievorm ook behandeld worden.

Natuurlijke ejaculatie na een TULSA-PRO behandeling

Bij de meeste therapieën voor de verkleining van de prostaat worden in het algemeen de urineleider en zaadleider beschadigd. Dit lijdt bij de meeste mannen na zo’n behandeling tot of geen ejaculatie of een gestoorde (retrograde) ejaculatie.

Met een TULSA-PRO kan een natuurlijke ejaculatie behouden blijven omdat de zaadleiders niet mee behandeld worden. Ook de urineleider blijft gespaard door de behandelsonde met geïntegreerde koeling.

Verloop van een TULSA-PRO behandeling

De TULSA-PRO is in het algemeen een orgaan- en functiebehoudende behandeling van de prostaat, die via de urineleider (transurethal) verloopt en een prostaatkanker door Ultrasonore energie die warmte produceert vernietigen kan. Deze Ultrasonore energie komt uit een behandelsonde, deze sonde is een ultrasoon gestuurde applicator die in de urineleider gevoerd wordt.

In deze behandelsonde bevinden zich 10 behandelelementen waaruit Ultrasone energie vrijkomt. Elk element kan apart geactiveerd worden. Deze individuele activering per element is ideaal voor een lokale afgebakende behandeling van de prostaat. Er kunnen bijvoorbeeld de elementen 2 tot 10 voor een behandeling gebruikt worden voor een uitgegroeide vergroting. Het element 1 wordt in dat geval niet geactiveerd.

De TULSA-PRO-therapie is een MRI-gestuurde behandeling welke in de MRI-scanner plaatsvindt. Door deze MRI-sturing kan het te behandelen bereik in aanvang precies gepland en vastgelegd worden. Het systeem bepaald precies het te behandelen gebied en de benodigde warmte.

De Ultrasonore energie die uit de geactiveerde behandelingselementen komt verkookt het geknoopte weefsel in het binnenbereik en voert deze af (ableren). De gehele behandeling kan live via de monitor gevolgd worden.

Live controle van de warmteontwikkeling gedurende de behandeling

De behandeling in de MRI-scanner begint pas als het therapiebereik exact bepaald is en de behandelingssonde zijn optimale positie bereikt heeft. Door draaiing van de sonde kunnen de geactiveerde elementen het vergrote binnenbereik bewerken.

Wanneer de sonde het binnenbereik van de prostaat actief met warmte behandeld, ontziet het systeem tegelijk de wand van de urineleider met een geïntegreerd koelsysteem om geen schade door de hitte te veroorzaken. Voor extra zekerheid is de dikke darm ook met een extra koelsysteem uitgerust.

Frontaalaanzicht van de Prostaat (Coronaal vlak)

 1. Zijaanzicht van de Prostaat (sagittaal vlak)
 2. Prostaat
 3. Blaas
 4. Behandeld binnenbereik van de prostaat
 5. Onbehandeld bereik
 6. Behandelsonde in de urineleider
 7. 9 geactiveerde elementen in de sonde
 8. Geïntegreerd koelsysteem in de sonde
 9. Koelsysteem in de dikke darm
 10. Zaadblaasjes

Voordelen van een behandeling met de TULSA-PRO

De voordelen worden via deze illustratie aangegeven:

Frontaalaanzicht van de Prostaat (Coronaal vlak)

Zijaanzicht van de Prostaat (sagittaal vlak)

 1. Vergroot binnenbereik door knopen
 2. Vernauwd en niet behandeld buitenbereik van de prostaat
 3. Exact bepaald bereik van de behandeling
 4. Onbehandeld binnenbereik met de zaadleiders
 5. Zaadleiderrs
 6. Behandelsonde in de urinebuis
 7. Geintergreerd koelsysteem in de behandelsonde
 8. Koelsysteem in de dikke darm
 9. Zenuwen en weefsel
 10. Begrenzing van het binnen- en buitenbereik: chirurgisch kapsel
 11. Homegene behandeling van het therapeutisch gebied
 • Met een focale TULSA-PRO-behandeling kan een prostaatkanker door plaatselijk gerichte warmte orgaan- en functie sparend vernietigd worden (Punt 1). Daarvoor is exacte positiebepaling van het te behandelen gebied nodig. Deze bepaling gebeurt via de actuele MRI 3D-scans (Punt 3)
 • Om na de behandeling de natuurlijke ejaculatie te kunnen behouden sparen wij het deel waarin de zaadleiders liggen binnenin het kernbereik (Punt 4) van de prostaat. (Punt 5).
 • De weg naar de prostaat gaat bij de TULSA-PRO-behandeling door de urineleider. Daarvoor wordt de behandelingssonde in de urineleider ingebracht (Punt 3). Dat heeft als voordeel dat de behandeling binnenin de prostaat plaatsvindt. Dit kan omdat de urineleider midden door de prostaat loopt en daarmee geen andere organen zoals bijvoorbeeld de dikke darm beschadigd kunnen worden.
 • Een actieve koeling is in de behandelingssonde geïntegreerd en deze zorgt ervoor dat de urineleider tijdens de warmtebehandeling continu gekoeld wordt. Daarmee wordt urineleider wand tegen de hitte beschermd (Punt 7).
 • Voor de zekerheid wordt bij de TULSA-PRO behandeling ook de dikke darm mee gekoeld (Punt 8). Daarnaast wordt er zo voor gezorgd dat zenuwen en vaten (neurovasculaire bundel) tegen langdurige bijwerkingen beschermd worden (Punt 9).
 • Een TULSA-PRO behandeling maakt het mogelijk, dat de verkleining zo gepland en uitgevoerd wordt dat de benodigde warmte alleen tot aan het chirurgische kapsel (de grens tussen het binnen- en buiten van de prostaat) komt. Daarmee kan het buitenbereik voor onnodige warmteontwikkeling beschermd worden (Punt 10).
 • Een dergelijke controle is met de TULSA mogelijk omdat de gehele behandeling van de vergrote prostaat en de temperatuurontwikkeling LIVE via de monitor gevolgd en gestuurd kunnen worden.
  Met een TULSA-PRO behandeling kan het vergroot binnenbereik van de prostaat in zijn geheel (homogeen) behandeld worden (Punt 11).

Na een behandeling wordt het gekookte weefsel na verloop van tijd uit het lichaam verwijderd (via het bloed) en verdwijnen de symptomen van de vergroting. Ook reageert een PSA-waarde positief op een TULSA-PRO-behandeling. In de regel wordt een zinkende PSA-waarde waargenomen die teruggaat tot het normale bereik.

Na prostaatreductie wordt vaak een algemene verbetering van de prostaatfunctie waargenomen. Dit kan zijn omdat het buitengebied, dat eerder was versmald, is hersteld van de druk van de vergroting.

Vergrote Prostaat voor een TULSA-PRO behandeling

 1. Vergroot binnenbereik van de prostaat
 2. Vernauwd binnenbereik van de prostaat
 3. Urineleider
 4. Zaadleiders

Verkleinde Prostaat na een TULSA-PRO behandeling

 1. Behandeld binnenbereik van de prostaat
 2. Verbeterd buitenbereik van de prostaat
 3. Urineleider
 4. Zaadleiders

Voorwaarden voor een Prostaatverkleining met de PULSA-PRO

Een multiparametrisch onderzoek van de Prostaat is de basis van een gerichte TULSA-PRO behandeling.
Dit onderzoek levert alle belangrijke informatie die voor een gerichte behandeling nodig zijn:

 • Gehele Prostaatvolume
 • Mate van vergroting
 • Verhouding van het vergrote binnenbereik tot de blaas en urineleider
 • Verhouding van het vergrote binnenbereik tot het buitenbereik
 • Verhouding prostaat tot de zenuwen en vatensysteem
 • Uitsluiting van prostaatkanker in het bijzonder in het onbehandelde buitenbereik

Klachten door een Prostaatvergroting

Een prostaat veranderd bij ouderdom. In het algemeen wordt zowat elke man van middelbare leeftijd van een door ouderdom bepaalde prostaatvergroting getroffen. Bij de ene man veroorzaakt dat geen klachten, bij de andere kan dat de kwalitiet van leven negatief beïnvloeden.

De vergroting ontstaat door knope die in het binnenbereik van de prostaat groeien en afhankelijk van de grote, merkbare problemen kunnen veroorzaken. Meestal is de urineleider getroffen omdat deze relatief centraal door de prostaat loopt en de knopen zich in de richting van de urineleider kunnen ontwikkelen. Als deze knopen op de urineleider drukken kan het tot de volgende opslag- of ledigingenfuncties leiden:

 • Continu aandrang zonder de blaas te legen
 • Nachtelijke aandrang
 • Dwangmatige aandrang
 • Urineverlies, problemen met ophouden urine
 • Nachtelijk roffelen van de blaas
 • Branden bij urineren
 • Zwakke urinestraal
 • Verzwakte en langdurende blaasleging
 • Vertraagd begin bij het urineren
 • Stotteren van de urinestraal
 • Inhoud van de blaas

In de meeste gevallen kunnen de klachten zich na verloop van tijd verslechteren. Een vergroting kan tot complicaties voeren, zoals blaasstenen of nierstuwing.

Procedure bij een orgaan- en functie besparende Prostaatverkleining

 1. Onderzoek: 
Een multiparametrisch MRI-onderzoek van de prostaat is de basis voor een orgaanbesparend prostaatverkleining met de TULSA-PRO. Met dit onderzoek wordt alle informatie m.b.t. de prostaat verzameld welke voor een prostaatverkleining noodzakelijk is.

Wij voeren een speciale en multiparametrische MRI-scan van de prostaat uit. Deze is de afgelopen jaren door ons continu geoptimaliseerd.
 2. Behandeling: 
Op basis van het MRI-onderzoek van de prostaat kan een orgaan- en functiebesparende verkleining van de prostaat plaatsvinden.

Orgaan- en functie besparende prostaatverkleining op basis van een MRI-onderzoek door derden

Een TULSA-PRO behandeling is ook op basis van een MRI-onderzoek van de prostaat door derden mogelijk indien deze voldoen aan de gevraagde criteria voor een orgaanbesparende behandeling. Omdat te kunnen controleren is noodzakelijk dat wij een CD met de opnames van derden en het bijbehorende rapport kunnen inkijken.