Multiparametrische MRI van de Prostaat

Specialist in de MRI- diagnostiek sinds 2009

MRI-onderzoek van de Prostaat en het gehele bekken

Wanneer wordt er een multiparametrisch onderzoek van de prostaat uitgevoerd?

Een MRI- onderzoek wordt uitgevoerd om te verklaren welke verandering in de prostaat plaatsvindt. In de meeste gevallen is een verandering door een verhoogde PSA-waarde (> 4ng/ml) merkbaar. Meer informatie daarover in de  PSA-waarde Tabel.

Voor de verduidelijking is het MRI-onderzoek van de prostaat de ideale onderzoeksmethode omdat daarmee in het algemeen de goedaardige van de kwaadaardige of ontstoken Prostaatziekten, ook in een vroeg stadium ontdekt worden.

Stijgt de PSA-waarde continu of verdubbelt de waarde in een korte tijd, bijvoorbeeld binnen 6 maanden, dan wordt een MRI-onderzoek bijzonder aangeraden.

Dit maakt de PS-waarde een goede indicator van de Prostaat, maar geen diagnosevinder. Bij een verandering van de prostaat verandert de PSA-waarde, maar vanuit deze verandering in PSA kan geen diagnose gesteld worden. Het is niet zo dat een hogere waarde de ernst aangeeft, maar wel dat het des te meer verklaart moet worden.

Structuur van het onderzoek bij de ALTA Kliniek

Voor een MRI-onderzoek voert de onderzoekende arts een uitgebreid gesprek met de patiënt. Daarmee leert de arts de patiënt kennen, hij krijgt informatie over hem, de prostaat en de voorgeschiedenis. De patiënt heeft dan ook de mogelijkheid zijn eventuele symptomen (zoals bijvoorbeeld veel plassen) toe te lichten en vragen te stellen.

Het multiparametrische MRI-onderzoek van de prostaat is een onderzoek op basis van een magneetveld en niet via röntgenstraling.

Met dit fijnmazige onderzoek wordt de gehele prostaat via beeld in fijne schijfjes weergegeven (beeldtechniek in laagjes) en onderzocht op veranderingen. Op deze wijze ontstaan beelden van hoog herleidend vermogen.

Door onze jarenlange ervaring en specialisering in de prostaatdiagnostiek, sinds 2009, hebben wij dit onderzoek geoptimaliseerd en tot ons kernpunt gemaakt.
Daar hoort bij dat wij speciale onderzoektechnieken en extra metingen daarvoor inzetten. Een voorwaarde daarvoor is de inzet van apparatuur van de nieuwste generatie. Wij beschikken hiervoor over de meest uitgebreide versie van de MRI-scanner 3 Tesla (Siemens MAGNETOM Skyra).

Direct na afloop van het onderzoek vindt er een uitvoerig afsluitend gesprek plaats. De arts toont de patiënt de MRI-beelden en licht op een begrijpbare wijze het resultaat van het onderzoek toe. Afhankelijk van het resultaat van het MRI-onderzoek wordt de verdere behandeling uitvoerig met de patiënt besproken.

Met ons multiparametrische MRI-onderzoek kunnen wij mannen de maximale zekerheid geven.

MRI-onderzoek bij een Prostaatvergroting (benigne Prostaathyperplasie)

Over het algemeen heeft zowat elke man vanaf middelbare leeftijd een vergrote prostaat, maar hij heeft daardoor niet automatisch een verhoogde PSA-waarde. In sommige gevallen stijgt de PSA-waarde bij een Prostaatvergroting, echter niet bij iedereen. Het komt meestal aan op de mate van de vergroting van de prostaat.
Deze verandering van de prostaat wordt als een ouderdoms- en goedaardige aandoening gezien de zgn. benigne Prostaathyperplasie. Daarbij groeien goedaardige knopen (Adenome) in de binnenzone en vernauwen daarmee de buitenzone van de prostaat.

Deze vergroting leidt meestal tot een verhoogde aandrang en het zwakker worden van de urinestraal. Dit wordt veroorzaakt door de druk van de goedaardige knopen op de door het centrum lopende urineleider, dit lijdt tot de genoemde klachten.

MRI-onderzoek bij een Prostaatvergroting en Prostaatkanker

Bij een voortdurende stijging van de PSA-waarde en een bekende vergroting moet een bijkomende tumor uitgesloten worden. In tegenstelling tot een vergroting wordt Prostaatkanker in het beginstadium door de betroffen man niet opgemerkt omdat deze in 1e lijn een kwaadaardige weefselverandering is, die geen merkbare symptomen heeft. Een verhoogde of stijgende PSA-waarde is in zo’n geval de 1e waarschuwing.

In zeldzame gevallen kan een volumetoename van de prostaat niet door het verouderingsproces veroorzaakt worden maar door een groot geworden kankergezwel.

MRI-onderzoek bij Prostaatkanker

Op MRI-opnames is een prostaatkanker duidelijk te onderscheiden van een gezonde weefselstructuur.

Veel mannen denken dat er een hogere kans op prostaatkanker bestaat bij een vergrote prostaat, dat is echter niet het geval. Deze veronderstelling is ontstaan omdat zowel prostaatkanker als ook een prostaatvergroting aandoeningen zijn die bij ouder wordende mannen ontstaan. Er zijn gevallen, waarbij er slechts een minimale vergroting van de prostaat is maar er toch een zeer kwaadaardige tumor aanwezig is.

MRI-scan van een Prostaatontsteking

De acute prostaatontsteking breidt zich meestal in het hele orgaan uit. Op de MRI-beelden is de acute ontsteking in het algemeen precies te herkennen. De klassieke symptomen zijn bijvoorbeeld een brandend gevoel of het druppelen bij het plassen en een continue aandrang.

Vroege herkenning door een MRI-scan van de Prostaat

Prostaatkanker is een ziekte bij ouder wordende mannen, zo ongeveer vanaf het 50e levensjaar. Over het algemeen stijgt de PSA-waarde bij een prostaatkanker. Er zijn echter ook gevallen, waarbij de prostaat maar minimaal vergroot is, de PSA-waarde slecht licht verhoogd is en de man toch een zeer kwaadaardige prostaattumor met bijvoorbeeld een Gleason-score 9 heeft. Een MRI-onderzoek is in zo’n geval bijzonder nuttig omdat de haard normaal op de MRI-scan precies te herkennen is.

MRI-onderzoek van de Prostaat als basis voor een Fusionbiopsie

De Fusionbiopsie is een geoptimaliseerde vorm van de bekende stansbiopsie. Bij de gebruikelijke stansbiopsie worden 10 tot 12 biopten volgens een schema weggenomen. De resultaten zijn in de regel toevalstreffers.

Om gerichte biopten te kunnen nemen worden bij de Fusionbiopsie MRI-beelden gebruikt. Daarvoor worden de MRI-opnamen in een speciaal echografie apparaat gefusioneerd. De arts kan zich voor de biopten op deze opnames oriënteren en verhoogt daarmee de trefzekerheid.

MRI van de Prostaat na een negatieve stansbiopsie

Komt er na een systematische biopsie (blinde biopsie) “negatief, geen kanker of ontsteking” als resultaat naar voren dan blijft de vraag aanwezig of eventueel kwaadaardige plekken in de prostaat door de gewone stansbiopsie niet geraakt zijn.

MRI na een Echoscopie en Manueel aftasten

Weefselveranderingen zijn over het algemeen moeilijk te herkennen via echoscopie. Ook het manueel aftasten (palpatie) van een beperkt deel van de prostaat via de darm is mogelijk. Komt uit de echoscopie en het manueel aftasten geen resultaat en is de PSA-waarde verhoogt dan wordt een verdere verklaring door een MRI-scan aangeraden.

MRI van de Prostaat bij een familiare aanleg

Het is bekend dat bij mannen die familiare aanleg hebben de waarschijnlijkheid groter is om ook prostaatkanker te ontwikkelen, in het bijzonder als de vader of broer hier reeds door getroffen zijn. Wij raden in zo’n geval ook aan om jaarlijks een PSA-waarde te laten meten en periodiek een MRI-scan van de prostaat te laten uitvoeren. Op deze wijze kan de Prostaat gemonitord worden en bij een stijgende PSA-waarde een MRI-scan worden gedaan.

MRI van de Prostaat als een Prostaat-Check

Veel mannen willen vanaf een bepaalde leeftijd proactief met hun gezondheid bezig zijn, daarbij is een bewustzijn van hun prostaat belangrijk omdat prostaatkanker de meest voorkomende kanker is bij mannen. De prostaat-check in onze kliniek bestaat naast een multiparametrisch MRI-onderzoek ook uit een bepaling van het bloedprofiel d.m.v. alle belangrijke laboratoriumwaardes van de prostaat.

Bent u bang voor prostaatkanker en wilt u eindelijk duidelijkheid? Wij adviseren u graag persoonlijk:

0521 260 555 44 Terugbellen aanvragen
Kostenlose telefonische Beratung Gratis telefonisch advies
Nu bellen