Preventie voor mannen

Het primaire doel van een urologisch preventieonderzoek is eventueel kanker of andere ziekten in een vroeg stadium te ontdekken. Daarvoor worden de organen van de urinewegen onderzocht en het functioneren daarvan gecontroleerd.

Preventie mannen: urologisch en functioneel onderzoek

 • Uitgebreid voorgesprek en Anamnese
 • Bepalen en analyse van (niet bekende) klachten of ziekten
 • Lichamelijk onderzoek:
  • Buik, flanken en liezen
  • Geslachtsorganen
 • Doppleronderzoek:
  • Blaas
  • Prostaat
  • Nieren
  • Testikels
 • Urineonderzoek
 • Urinestraalmeting
 • Bepaling van de PSA-waarde, vrije en complexe PSA, PSA-quotiënt, onstekingswaarden, klein bloedbeeld
 • Optioneel: Hormoonstatus
 • Uitvoerig afsluitingsgesprek
 • Schriftelijke samenvatting van de onderzoekresultaten incl. een aanbeveling voor het vervolg

Voorbereiding:

 • 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn
 • Medicijnen kunt u gewoon innemen

Verblijf

 • Bedraagt circa 1,5 uur

Kosten:

Incl. advies, schriftelijke rapportage en overige kosten: 200 €