Focale behandeling bij Prostaatkanker met de MRI gestuurde TULSA-PRO

De wereldwijd 1e behandeling van de prostaat met de TULSA-PRP werd in de ALTA Kliniek uitgevoerd.
Het is ons doel met deze behandeling de prostaatkanker te vernietigen en de prostaat als orgaan met al zijn functies te behouden. Daarbij moet de potentie behouden worden en incontinentie vermeden worden.

Met de optimale behandeling volgens de HIFU-Therapie, de zgn. TULSA-PRO, kunnen in het algemeen precies deze doelen bereikt worden.

Thermologie:

TULSA staat voor Transurethrale Ultrasone Ablatie.

Transurethrale betekent ‘door de urineleider’. Ablatie staat voor ‘wegnemen van lichaamsweefsel door verhitting’. Focale behandeling betekent dat alleen een aangeduid bereik behandeld wordt. MRI staat voor Magneet-Resonatie Tomografie, het is een apparaat dat frame voor frame de beelden weergeeft op basis van magneetvelden en niet op basis van röntgenstralen.

Bij deze behandeling wordt het zieke weefsel van de Prostaat gekookt en afgevoerd. Dat koken gebeurt via Ultrasone energie, welke warmte veroorzaakt (tot 86°C). Het te behandelen bereik wordt vooraf exact bepaald zodat vermeden wordt dat het gezonde weefsel of zenuwen vernietigd worden. Die behandeling gebeurt binnen de prostaat, door de urineleider en niet door een ander orgaan, zoals bijvoorbeeld de dikke darm.

De orgaansparende behandeling met de TULSA-PRO wordt door ons altijd focaal uitgevoerd. Dat betekent dat het gebied met de Prostaatkanker gericht behandeld wordt, en dat het overige deel van de prostaat behouden kan blijven.

Afhankelijk van de grootte wordt een vierde deel (Quadranten-Ablatie) of de helft (hemi-ablatie) van de prostaat behandeld.

Quadranten-Ablatie de prostaat

 1. Kankergezwel in de prostaat
 2. Behandeld gebied
 3. Onbehandeld gebied

Hemi-ablatie de prostaat

 1. Twee kankergezwellen in de prostaat
 2. Behandeld gebied
 3. Onbehandeld gebied

Voorbeeld van voor een Prostaat-behandeling


Kankergezwel in buitenbereik rechts

PSA-waarde: 8,5 ng/ml

Voorbeeld van na een Prostaat-behandeling


Behandeld deel in het buitenbereik

PSA-waarde: 0,8 ng/ml

Voordelen voor de man met de TULSA-PRO

De MRI-gestuurde HIFU-Therapie, de TULSA-PRO, kan mannen een reeks van voordelen bieden die in het algemeen door een focale behandeling van een prostaatkanker bereikt kunnen worden.

 • De prostaat wordt niet weggenomen omdat de prostaatkanker lokaal vernietigd wordt
 • De mannelijke potentie blijft behouden
 • De continentie wordt behouden omdat de binnenste- en buitenste sluitspier behouden blijft
 • De man behoudt zijn natuurlijke ejaculatie omdat de urineleider, de zaadblaasjes en de zaadleiders behouden blijven
 • Geen beschadigingen aan bijliggende organen zoals bijvoorbeeld de dikke darm, omdat de behandeling binnen de prostaat plaatsvindt

Verloop van een TULSA-PRO behandeling

De TULSA-PRO is in het algemeen een orgaan- en functiebehoudende behandeling van de prostaat, die via de urineleider (transurethal) verloopt en een prostaatkanker door Ultrasonore energie die warmte produceert vernietigen kan. Deze Ultrasonore energie komt uit een behandelsonde, deze sonde is een ultrasoon gestuurde applicator die in de urineleider gevoerd wordt.

In deze behandelsonde bevinden zich 10 behandelelementen waaruit Ultrasone energie vrijkomt. Elk element kan apart geactiveerd worden. Deze individuele activering per element is ideaal voor een lokale afgebakende behandeling van de tumor. Er kunnen bijvoorbeeld de elementen 2, 3, 4 en 5 voor een behandeling gebruikt worden voor een bepaalde tumor. De elementen 1, 6, 7, 8, 9 en 10 worden in dat geval niet geactiveerd.

De TULSA-PRO-therapie is een MRI-gestuurde behandeling welke in de MRI-scanner plaatsvindt. Door deze MRI-sturing kan het te behandelen bereik in aanvang precies gepland en vastgelegd worden.


Zijaanzicht van de prostaat (sagittaal vlak)

Frontaalaanzicht van de prostaat (Coronaal vlak)

 1. Prostaat
 2. Urineblaas
 3. Tumor in de Prostaat
 4. Behandeld gebied
 5. Onbehandeld gebied
 6. Behandelsonde in de urineleider
 7. 4 geactiveerde elementen in de behandelsonde
 8. Geïntegreerd koelsysteem in de behandelsonde
 9. Koelsysteem in de dikke darm
 10. Zaadblaasjes
 11. Zaadleiders

De Ultrasonore energie verkookt het weefsel binnen het vastgelegde bereik en voert het af (ablatie), de gehele behandeling kan live via de monitor gevolgd en gecontroleerd worden.


Live-controle van de warmteontwikkeling tijdens de behandeling

Voordelen van een behandeling met de TULSA-PRO

De voordelen worden via deze illustratie aangegeven:

 1. Tumor in de prostaat
 2. Exacte begrenzing van de behandelzone
 3. Behandelsonde in de urineleider
 4. Geïntegreerd koelsysteem in de sonde
 5. Koelsysteem in de dikke darm
 6. Zenuwen en weefsel
 7. Prostaatrand (prostaatkapsel)
 8. Homogene behandeling binnen het therapiebereik
 9. Onbehandelde gebied
 • Met een focale TULSA-PRO-behandeling kan een prostaatkanker door plaatselijk gerichte warmte orgaan- en functie sparend vernietigd worden. (Punt 1). Daarvoor is exacte positiebepaling van het te behandelen gebied nodig. Deze bepaling gebeurt via de actuele MRI 3D-scans. Bij deze bepaling kan gecontroleerd worden of er te weinig of te veel weefsel verkookt wordt.
 • De weg naar de prostaat gaat bij de TULSA-PRO-behandeling door de urineleider. Daarvoor wordt de behandelsonde in de urineleider ingebracht (Punt 3). Dat heeft als voordeel dat de behandeling binnenin de prostaat plaatsvindt. Dit kan omdat de urineleider midden door de prostaat loopt en daarmee geen andere organen zoals bijvoorbeeld de dikke darm beschadigd kunnen worden.
 • Een actieve koeling is in de behandelsonde geïntegreerd en deze zorgt ervoor dat de urineleider tijdens de warmtebehandeling continu gekoeld wordt. Daarmee wordt urineleiderwand tegen de hitte beschermd.
 • Daarnaast wordt er zo voor gezorgd dat zenuwen en vaten (neurovasculaire bundel) tegen langdurige bijwerkingen beschermd worden (Punt 6).
 • Naast de precieze afbakening van het gebeid is ook de precieze warmteverdeling noodzakelijk. Met de TULSA-PRO behandeling is het mogelijk de therapie zo te plannen en uit te voeren dat de warmte tot aan de prostaatrand (prostaatkapsel) verdeeld wordt (Punt 7). Deze controle is met de TULSA mogelijk omdat LIVE de temperatuurontwikkeling en de geplande regio via een monitor gevolgd en gecontroleerd kunnen worden.
 • Met deze behandeling kan het bedoelde bereik in de prostaat ‘overal gelijk’ (homogeen) behandeld worden.
 • Tijdens de therapie blijft de rest van de prostaat onbehandeld (Punt 9).

Na de behandeling wordt in verloop van tijd het gekookte weefsel via je lichaam (het bloed) afgevoerd.

Bovendien is normaal een dalende PSA-waarde te verwachten, die na een tijd binnen de normale waarden valt.

Voor welke man is de TULSA-PRO behandeling geschikt?

Er is reeks van voorwaarden die voor een prostaatkankerbehandeling met de TULSA-PRO voldaan moeten zijn. De belangrijkste voorwaarde is de kwaadaardigheid ( Maligniteit/ agressiviteit) van de prostaatkanker. Deze wordt aangegeven door een internationaal geldige Gleason-Score gedefinieerd. Deze Gleason-Score staat in elke Pathologisch bericht van een Prostaatbiopsie van een Prostaatcarcinoom.

Voor een focale TULSA-PRO behandeling komen mannen in aanmerking die een prostaatkanker hebben met een Gleason-Score van 6 (3+3) of maximaal 7 (3+4) / (4+3).
In principe betekent het dat kwaadaardige tumoren voor deze behandeling in aanmerking komen, welke een lage of middelmatige kwaadaardigheid aanwijzen.
Over het algemeen zijn 2/3 van de mannen die een prostaatkanker door deze mate van kwaadaardigheid getroffen.

Voorwaarden voor een focale TULSA-PRO behandeling

 • De tumor is klein in volume en mag een bepaalde grootte niet overschrijden.
 • Daarnaast moet de Tumor binnen de prostaat liggen en mag niet de prostaatrand en het omliggende vetweefsel geïnfiltreerd hebben.
 • Het moet uitgesloten zijn dat er verder een grotere kwaadaardige tumor in de prostaat aanwezig is.
 • De bijliggende organen mogen niet door de kwaadaardige tumor aangetast zijn.
 • De kwaadaardige tumor mag geen Metastasen gevormd hebben (bijvoorbeeld in de lymfeknopen of de botten).

Procedure bij een focale behandeling van Prostaatkanker

 1. Onderzoek: Een multiparametrisch >> MRI-onderzoek van de prostaat is de basis voor prostaatsparende behandeling met de TULSA-PRO. Met dit onderzoek kan een kwaadaardige tumor gelokaliseerd en de grootte bepaald worden. Daarnaast kan met dit onderzoek alle informatie m.b.t. de prostaat geleverd worden welke voor een focale behandeling noodzakelijk zijn.
  Wij voeren een speciale en multiparametrische MRI van de prostaat uit, deze hebben wij gedurende de afgelopen jaren geoptimaliseerd hebben.
 2. Biopsie: Is er tijdens het MRI-onderzoek een verdachte tumor gevonden dan is een biopsie noodzakelijk om deze tumor te verifiëren en de kwaadaardigheid vast te stellen. Deze informatie kan alleen via weefsel uit de tumorverdachte locatie gewonnen worden. Onze speciale >> Prostaatbiopsie kan onder de MRI-sturing gericht biopten uit de verdachte plaatsen nemen. De procedure verloopt zonder gebruik van antibioticum omdat er geen toegang via de dikke darm wordt genomen maar via een plaats in het zitvlak. De biopten worden door onze patholoog onderzocht. Geven deze biopten van de tumor een Gleason-Score van 6 (3+3) of 7 (3+4) / (4+3) kan in de volgende fase de mogelijkheid van een focale behandeling van de prostaat in overweging genomen worden.
 3. Behandeling: Wordt er aan de criteria voor de focale behandeling van de prostaat voldaan dan kan de orgaan- en functiebehoudende behandeling met de TULSA-PRO gestart worden.

Behandeling in de ALTA-kliniek op basis van onderzoek van derden

Een TULSA-PRO behandeling op basis van MRI-onderzoek van de prostaat door derden is mogelijk indien de opnames daarvan voldoen aan de gevraagde criteria voor een orgaansparende behandeling.

Om dit te kunnen controleren is het noodzakelijk dat wij een CD met de opnamen door derden inclusief het verslag van de bevindingen beschikbaar krijgen.

Als er reeds een biopsie is uitgevoerd hebben wij daarvan het pathologisch rapport nodig.

Onze prostaattherapie bewaart organen en functies! Wij adviseren u graag persoonlijk:

0521 260 555 44 Terugbellen aanvragen
Kostenlose telefonische Beratung Gratis telefonisch advies
Nu bellen