Risicofactoren Hartinfarct en Beroerte

Meestal houden mensen zich met preventie bezig als er in de familie of vriendenkring plotseling iemand ziek wordt.

Tot verhoogde risicofactoren behoren:

 • Stress
 • Weinig beweging
 • Roken
 • Slechte voeding en
 • Ongezonde levenswijze

Het grote probleem is dat een hartinfarct of een beroerte plotseling en zonder waarschuwing plaatsvindt. De invloed van risicofactoren zoals hoge bloeddruk en verhoogde cholesterolwaarde worden onderschat, of blijven jaren onopgemerkt en kunnen dan de bloedvaten onomkeerbaar beschadigen.

Beïnvloedbare risicofactoren

Het begin en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten kunnen met de aanwezigheid en zwaarte van de beïnvloedbare risicofactoren samenhangen. Deze beïnvloedbare risicifactoren (Atherogene factoren), bloedvatvernauwing en aderverkalking (zijn) ontstaan door:

 • Hoge bloeddruk
 • Verhoogde bloedvetten zoals verhoogde cholesterolwaarden
 • Roken
 • Overgewicht
 • Diabetes mellitus
 • Weinig lichaamsbeweging
 • Psycho-emotionele stress
 • Psychosociale factoren

Niet beïnvloedbare Risicofactoren

Naast de beïnvloedbare risicofactoren kunnen ook niet beïnvloedbare risicfactoren voor een hartinfacrt of beroerte verantwoordelijk zijn, tot deze factoren behoren o.a.:

 • Leeftijd en
 • Genetische predispositie (erfelijke aanleg)

Bloedanalyse

De bloedanalyse is een belangrijke onderdeel van de controle van het hart en de bloedsomloop. Bij dit laboratoriumonderzoek worden alle belangrijke stofwisselings- en orgaanfunctiewaardes bepaald. Wijkt een van de bloedparameters van de normale waarde af, b.v. de waarde van de suiker- of vetstofwisseling dan kunnen wij u via een individueel advies en indien nodig met medicijnen therapeutisch begeleiden.

Echo-Doppleronderzoek van het hart

In het kader van een vroege diagnose en preventie van de hart- en bloedsomloopaandoeningen heeft het Echo-Doppleronderzoek een speciale plaats. Het gaat hierbij om een speciale kleuren Doppler-echocardiografie van het hart. Dit onderzoek geeft precieze gegevens over de grootte, anatomie en functie van de hartkamers, ziekten van de hartspier, de hartkleppen en eventueel aangeboren hartafwijkingen.

Bij bepaalde vragen of afwijkingen hebben wij in onze kliniek ook de mogelijkheid voor verder onderzoek. Daarmee wordt een Cardio-MRI (Hart-MRI-onderzoek) bedoeld, eventueel onder stressbelasting, om tot een precieze beoordeling te komen over de wandstructuur en doorbloeding van de hartspier, hartklepveranderingen, hartafwijkingen en hartspieraandoeningen (de zgn. Cardiomyopathie) kan daarmee onderzocht worden.

ECG en Longfunctie

Wij voeren een diepte-onderzoek van hart uit door middel van een ECG in rust en belastingstoestand, de zgn Ergometrie. Indien nodig gevolgd door een continu ECG. Met deze onderzoeken kunnen wij een beeld vormen van eventuele:

 • Storingen in de elektrische activiteit van het hart
 • Doorbloedingsstoringen in de kransslagaders
 • Aandoeningen van de hartkleppen en hartspier
 • Storingen in de mineraalhuishouding
 • Hartritmestoornissen

Ook een longfunctietest (Spirometrie) wordt door ons uitgevoerd, hiermee kunnen wij storingen van de longfunctie en ademtechniek vaststellen.

Gevolgen van het negeren van de Risicofactoren

Het negeren van de risicofactoren kan de kans op een ziekte verhogen.
Veel factoren in ons dagelijks leven en in onze levenswijze kunnen het risico op hart- en vaatziekten bij het ouder worden verhogen.

De meeste mensen zijn wel bekend met de risicofactoren die de kans op een hartinfarct of beroerte verhogen. Vele geloven echter dat het hun niet zo snel of helemaal niet zal overkomen. Het meest verradelijke is dat de symptomen en waarschuwingen over het algemeen niet opgemerkt worden. Sommige patienten hebben al op jonge leeftijd risicofactoren welke niet opgemerkt en niet behandeld zijn, maar die onbehandeld met een hoge waarschijnlijkheid tot ernstige gevolgen en gezondheidsschade op latere leeftijd aan de gezondheid kunnen leiden.

Nog steeds zijn Arteriosclerose gevolgziekten in de westelijke industrielanden sterk aanwezig. Deze ziekten kunnen optreden als/in:

 • een hartinfacrt
 • een beroerte
 • in de beenaderen (perifere arteriële ziekte)
 • nierfalen
 • in alle andere organen

Daarom is een vroegtijdige herkenning van een verhoogd risico op hart- en vaatziektenaandoeningen en advies voor een preventieve behandelingsstrategie belangrijk. Het handelen van de arts moet erop gericht zijn een asymptomische risicopatiënt te identificeren en vervolgens progressief de ontwikkeling van gedocumenteerde atherosclerotische vasculaire veranderingen te herkennen en te weren.

Atherosclerotische aandoeningen (aderverkalking)

Daaronder verstaat men een systematische, chronische ontstekingsaandoening van de Arteriën (slagadervaten). In de regel gaat het hier om het gehele arteriële vatenstelsel. Deze aandoening verloopt normaal langzaam maar degeneratief met diffuus en ook meeromvattende kenmerken van de vaten en vaatwanden (verdikking en onregelmatige oppervlaktestructuur van de vaatwanden en het ontstaan van plaques).

Het begin van de ziekte en de vroeg en midden stadia kunnen zich onopgemerkt ontwikkelen. De getroffen patiënt wordt vaak ontoereikend behandeld. Bij de plotselinge overgang naar een levensbedreigend en hoog acuut verloop kan het al in dit stadium van de vaataandoening tot een hartinfarct of beroerte komen. Veel hartinfarctpatiënten hebben pas op het moment van het infarct het eerste bewuste contact met de onderliggende coronaire hartziekte. Daarbij ontstaat het merendeel van de vaatafsluitingen niet bij het sterk vernauwde gedeelte van de ader maar bij een voor de bloeddoorstroming onbelangrijke en niet kritische vernauwde Atherosclerotische vaatwandverandering met een instabiele beschadigde oppervlakte (-> Plaqueruptuur).