MRI-gestuurde prostaatbiopsie

Een Biopsie is noodzakelijk als een vermoeden op Prostaatkanker bestaat. Een vermoeden op kanker kan alleen verklaard worden door weefselmonsters weg te nemen. Ook de graad van de kwaadaardigheid (Gleason-Score) kan alleen hiermee bepaald worden. Het weefsel wordt d.m.v. een biopsie weggenomen, een andere mogelijkheid is er niet.

Frontaal vlak van de prostaatklier

Maximale zekerheid met de ALTA-kliniek Biopsie

Met onze MRI-gestuurde prostaatbiopsie kunnen wij vanuit elke hoek van de prostaat gericht weefselmonsters uit verdachte plekken wegnemen. Dit kan o.a. omdat wij via een steriele plaats in de zitvlakregio (transgluteal) werken en er op deze wijze geen beperkingen zijn in de bereikbare verdachte plekken. Omdat wij de biopsie uitvoeren via live-beelden van de MRI-scanner kunnen wij de verdachte plekken ook direct bekijken.

Om de zekerheid te verhogen nemen wij conform de S3-richtlijn naast de gerichte weefselafname van de verdachte plekken ook nog systematische weefselmonsters van de prostaat af.

De combinatie van de gerichte en systematische weefselopnamen kan de man maximale zekerheid bieden.

Verloop van de ALTA Biopsie

De verdachte plaatsen worden vooraf door een MRI-onderzoek van de prostaat exact bepaald en gedefinieerd.

Voor een gerichte biopsie van de verdachte plekken is het belangrijk dat zowel de verdachte plaats als de biopsienaald (m.a.w. de naaldpunt) live op het MRI-beeld te zien is omdat beiden precies bij elkaar moeten komen. Bij de biopsie wordt de naald precies tot aan het verdachte weefsel gebracht en wordt er een stukje weggenomen. De gehele procedure wordt uitgevoerd en gestuurd via live-beelden van de MRI-scanner.

Na de gerichte weefselafnames worden ook nog de systematische afnames, zoals voorgeschreven door de S3-richtlijn, uitgevoerd.

De prostaatbiopsie van de ALTA-kliniek is pijnloos

Door een lokale (plaatselijke) verdoving van de toegangsweg en het prostaatkapsel is de biopsie voor de patiënt pijnloos. Na de biopsie heeft de man over het algemeen geen pijn of fysieke beperkingen.

Toegang tot de prostaat bij een ALTA-kliniek biopsie

Als standaard geldt nog steeds dat de weefselmonsters via de dikke darm of ook deels via de darmwand worden afgenomen. Wij gebruiken daarentegen een toegangsweg die relatief ver van de dikke darm toegang ligt. Wij maken gebruik van een toegangsweg via de zitvlakregio, op de plaats waar de rug overgaat in het zitvlak. Op deze manier hoeft u geen antibiotica in te nemen, wat bij een biopsie via de dikke darm wel nodig is, omdat er geen infectiegevaar door darmbacteriën bestaat.

Bovendien worden via deze weg alle plaatsen van de prostaat bereikt. Ook de kleine plaatsen aan de voor- en achterkant en boven- en onderzijde van de prostaat. Deze plaatsen kunnen bij een toegang via de dikke darm niet of moeilijk bereikt worden.

Geen narcose, alleen een rustgevend middel

Zodat de patiënt rustig en stabiel in de buikpositie kan liggen, krijgt hij een rustgevend middel. Het voordeel daarvan is dat de patiënt bij het bereiken van de naald bij de verdachte plaatsen rustig blijft liggen en dat er niet telkens door bewegingen van de patiënt gecorrigeerd moet worden.

Er gelden algemene regels na het innemen van een rustgevend middel bijvoorbeeld voor het besturen van een auto. Deze worden aan u zowel mondeling als schriftelijk medegedeeld bij het biopsiebericht.

Steriele en hygiënische procedure

De biopsie wordt onder steriele en hygiënische omstandigheden uitgevoerd. De afnameplaats wordt steriel afgedekt en er worden alleen disposable materialen gebruikt.

Ongecompliceerd verloop van de prostaatbiopsie

De makkelijke en snelle afwikkeling van de biopsie komt de patiënt ten goede en gebeurt ambulant en niet door middel van een opname.

Directe beperkingen door de biopsie zijn er niet. U kunt direct daarna ook weer eten en drinken. Alle activiteiten zoals douchen en seks zijn direct daarna weer mogelijk.

Voorwaarden bij een gerichte Biopsie

Via een MRI-onderzoek van de prostaat is het doorgaans mogelijk een verdachte plaats zichtbaar te maken. Een multiparametrisch MRI-onderzoek, bij voorkeur in een MRI-scanner met een veldsterkte van 3 Tesla is een voorwaarde om gerichte prostaatbiopsie uit te voeren.