ALTA Check-up Premium Plus voor mannen

ALTA-Klinik Patient Prostatakrebs

Preventie

 1. Internistisch-cardiologisch onderzoek
 2. Tumorpreventie en veranderingen in het lichaam: MRI-totale bodyscan
 3. Preventie mannen: onderzoek van de urinewegen en het functioneren daarvan
 4. Preventie Dikke darm: MRI-onderzoek van de Dikke darm en het buik-bekken gebied.

Dit Check-up programma duurt 2 dagen

DAG 1

1. Preventie Hartinfarct-Beroerte: internistische-cardiologische onderzoeken

 • Uitgebreid inleidend gesprek en Anamnese
 • Analyse van het persoonlijke risicoprofiel
 • Bepalen en analyse van (niet bekende) klachten of ziekten
 • Lichamelijk onderzoek
 • Doppler onderzoek:
  • Hart
  • Halsvatenstelsel
  • Buikaorta
 • ECG in rust en belasting, incl. Oxymetrie
 • Longfunctietest
 • Stromingsmeting van het perifere arteriële en venaire vatenstelsel
 • Uitgebreid bloedonderzoek, incl. de risicobloedparameters voor een hart- of vaataandoening
 • Urineonderzoek
 • Uitvoerig afsluitingsgesprek
 • Schriftelijke samenvatting van de onderzoekresultaten incl. een aanbeveling voor het vervolg

2 . Tumorpreventie en veranderingen in het lichaam: MRI totale Body-scan

 • Uitgebreid inleidend gesprek en Anamnese
 • Analyse van het persoonlijke risicoprofiel
 • Bepalen en analyse van (niet bekende) klachten of ziekten
 • Inhoud onderzoek:
  • Hoofd- en halsvatenstelsel
  • Hals en Thorax
  • Buik-bekken: Lever, Galblaas, Milt, Buik, Alvleesklier, Nieren, Bijnieren en Blaas
  • Status lymfeknopen
  • Gehele wervelkolom
  • Gewrichten en weke delen: oriënterende metingen van de schouder-, heup-, knie- en enkelgewrichten.
 • Technisch gezien kunnen het hart, de borst en de dikke darm in dit onderzoek niet beoordeeld worden.
 • Optioneel: Bloed in de ontlasting
 • Uitvoerig afsluitingsgesprek
 • Schriftelijke samenvatting van de onderzoekresultaten incl. een aanbeveling voor het vervolg

Voorbereiding op de 1e Dag

 • 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn
 • Bij het ochtendprogramma nuchter zijn
 • Bij het middagprogramma 5 uur vooraf niet eten
 • Water zonder koolzuur, koffie of thee zonder suiker of melk zijn toegestaan
 • Medicijnen kunt u gewoon innemen

Verblijf

 • Deze is 4 uur
 • Snacks en drinken worden u aangeboden

Dag 2

3. Preventie mannen: urologisch en functioneel onderzoek Urinewegen en organen

 • Uitgebreid voorgesprek en Anamnes
 • Bepalen en analyse van (niet bekende) klachten of ziekten
 • Lichamelijk onderzoek
  • Buik, uw Flanken en liezen
  • Geslachtsorganen
  • Doppleronderzoek:
   • Blaas
   • Prostaat
   • Nieren
   • Testikels
  • Urineonderzoek
  • Urinestraalmeting
  • Bepaling van de PSA-waarde, vrije en complexe PSA, PSA-quotiënt, onstekingswaarden, klein bloedbeeld
  • Optioneel: Hormoonstatus
  • Uitvoerig afsluitingsgesprek
  • Schriftelijke samenvatting van de onderzoekresultaten incl. een aanbeveling voor het vervolg

Prostata-Schaubild Prostatakrebs

4 . Preventie Dikke darm: MRI-onderzoek van de dikke darm en het buik en bekkengebied

Voor dit onderzoek is geen Endoscoop noodzakelijk. Er wordt een kleine hoeveelheid water ingebracht om de dikke darm te vergroten.

 • Uitgebreid inleidend gesprek en Anamnese
 • Analyse van het persoonlijke risicoprofiel
 • Bepalen en analyse van (niet bekende) klachten of ziekten
 • Inhoud onderzoek:
 • Dikke darm van buiten om mogelijke divertikels te diagnosticeren
 • Dikke darm van binnen, om evt. poliepen, tumoren of andere veranderingen vast te stellen
 • Controle van gehele buik- bekkengebied
 • Uitvoerig afsluitingsgesprek
 • Schriftelijke samenvatting van de onderzoekresultaten incl. een aanbeveling over het vervolg

Voorbereiding voor de 2e dag

 • 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn
 • Medicijnen gewoon innemen
 • Urologische onderzoeken:
  • Geen voorbereiding nodig
 • MRI-Dikke darm:
  • De dikke darm moet voor het onderzoek leeg zijn, daarvoor zijn darmreinigende maatregelen nodig, welke u tijdens het plannen van de afspraak worden aangegeven
  • Patiënten met Diabetes (suikerziekte) of aandoeningen aan de nieren en het hart dienen de voorbereidingsmaatregelen vooraf met onze artsen te bespreken

Verblijf op de 2e dag

 • Bedraagt ongeveer 3 uur
 • Snackh en dranken worden u aangeboden

Belangrijke Informatie

 • MRI-onderzoeken werken via een magneetveld, daarbij dient u met het volgende rekening te houden:
  • U mag geen pacemaker, defibrillator, metalen-hartklep en/of een insulinepomp dragen
  • Na implantatie en/of het aanbrengen van b.v. hoorimplantaten, gewrichtprothesen, chirurgische schroeven, vatenclips, Stents, metaalclips mag het MRI-onderzoek pas na minimaal 6 weken plaatsvinden (dit geldt niet voor tandartsingrepen)
 • Bij een beperkte nierfunctie, graag met ons contact opnemen
 • Als er reeds voorgeschiedenis bekend is, deze graag meebrengen

Kosten

Incl. advies, schriftelijke rapportage en overige kosten: 2.800 €